Opcje

Pomocne - polityka prywatnoœci

FHU PRODENT J Kuźniar, zastrzega sobie wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego dlapacjenta.pl Żadna cześć serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana, powielana lub inaczej wykorzystana bez uprzedniej pisemnej naszej zgody. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania zawartości serwisu pod warunkiem nienaruszenia praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych. FHU PRO-DENT informuje, że na bieżąco aktualizuje treści zawarte w serwisie i dokłada wszelkich starań aby  były kompletne, ale nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

FHU PRODENT zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian bez uprzedniego powiadomienia.