Opcje

Ratownictwo

Wyposażenie zakładów pracy i służb medycznych w niezbędny sprzęt ratowniczy. W kategorii tej znajdują się specjalistyczne urządzenia dla ratownictwa medycznego (np. defibrylatory), jak również drobny sprzęt medyczny do wyposażenia apteczki zakładowej.