Opcje

Sprzęt stomijny

Worki alterna, sensura ileostomijne, kolostomijne oraz płytki dla pacjentów z problemami stomijnymi. Dodatkowo polecamy kosmetyki dla osób ze stomią.