Opcje

Dieta dla pacjenta

Żywienie dojelitowe to podawanie białka lub źródeł białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody do przewodu pokarmowego z wykorzystaniem doustnej drogi podaży jak również innej niż doustna. Zaburzenie stanu odżywiania czyli niedożywienie i otyłość są najczęstrzymi odchyleniami od stanu stanu zdrowia. Żywienie odpowiednie do potrzeb chorego stanowi integralną część leczenia.